Acil Durumlar

Acil Durumlar

ISO 9001:2008 Kalite Sistem Şartları gereğince Kentsel Hizmetler A.Ş.’nin yöneticilik hizmeti verilen sitelerini olumsuz yönde etkileyecek yangın, deprem, sel gibi acil bir durumda bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, acil durumlar ile ilgili hazırlıkları tanımlamak ve acil durumların yönetimine ilişkin kuralları belirlemek için ACİL DURUM PROSEDÜRÜ hazırlanmıştır.

Tüm personelimiz bu konuda gerekli eğitimleri almakta ve düzenli olarak sürdürülen acil durum tatbikatlarına katılmaktadırlar.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.
KABUL EDİYORUM AYRINTILI BİLGİ