Acil Durumlar

Acil Durumlar
Acil Durumlar

Yangın, deprem, su basması gibi acil durumlarda alınması gereken önlemleri belirlemek, acil durumlar ile ilgili hazırlıkları tanımlamak ve acil durumların yönetimine ilişkin kuralları belirlemek için AQUA CITY 2010 ACİL DURUM EYLEM PLANI hazırlanmıştır.

Tüm personelimiz bu konuda gerekli eğitimleri almakta ve düzenli olarak sürdürülen acil durum tatbikatlarına katılmaktadırlar.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.
KABUL EDİYORUM AYRINTILI BİLGİ