Peyzaj

Peyzaj

Sinpaş Gyo Aqua City 2010 ortak yeşil alanlarının bakım ve idamesi Toplu Yapı Site yönetimi tarafından hazırlanan yıllık, aylık ve haftalık programlar ve teknik şartname doğrultusunda ilgili bakım firmalarınca yürütülmektedir. Peyzaj uygulamaları site yönetimi tarafından denetlenmektedir.

Bahçe katlarının (zemin kat) kullanımı yönetim planına göre ilgili kat malikine ait olan tahsisli özel bahçelerin bakım sorumluluğu, Toplu Yapı Yönetimine aittir. Kat maliklerimizin kullanımlarına tahsisli bahçeler sitenin genel görünümünü etkilediğinden, kat malikleri mevcut peyzaj projesinden farklı bir uygulama yapamazlar.

Kat bahçeleri de ilgili bağımsız bölümün eklentisi durumundadır ve ilgili bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilmiştir. Konut teslimi sonrasında bakım sorumluluğu bağımsız bölüm malikine aittir. Kat bahçeleri sitenin görünümünü doğrudan etkilediğinden, mevcut peyzaj projesinden farklı bir uygulama yapılamaz.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.
KABUL EDİYORUM AYRINTILI BİLGİ