Sinpaş GYO Aqua City 2010 Toplu Yapı Site Yönetimi olarak misyonumuz; modern yaşam mekânlarının ihtiyaç duyacağı her türlü hizmeti sizlere kusursuz sunmaktır.

Hizmetlerimizi yürütürken sizlerden gelen talepleri değerlendiriyor ve düşüncelerinize önem veriyoruz.

Toplu yaşam bazı hassasiyetleri gerektirir. Aqua City 2010 site çalışanları, toplu yaşam kurallarının en iyi şekilde uygulanması için gerekli hassasiyeti göstermeye çalışıyor. Ancak bu konuda sizlerin de yardımına ihtiyacımız var. Gelin bu hassasiyeti beraber gözeterek Aqua City 2010 sitemizin daha huzurlu ve yaşanabilir olmasını sağlayalım.

TAHSİSLİ VE ORTAK YERLER ÜZERİNE

Kat Malikleri ve paydaşlar ortak yerleri aşağıda gösterilen sınırlamalara riayet etmek şartıyla, kullanma hakkına sahiptirler.

a) Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları, intifa veya sükna hakkı sahipleri, bunların geçici veya devamlı misafirleri, blok yapı inşaat sahası dışında kalan bahçesinin hiçbir yerine hiçbir şekil ve surette otomobil vb araç bırakamazlar, park edemezler. (Otopark olarak tahsis edilen alanlar hariç)

b) Bağımsız bölüm malik ve kiracıları, dış cephelere, balkonlara, ana girişe, kat aralarındaki boşluklara, çatıya, kendi bağımsız bölümlerinin camlarına, kendileri veya emlakçılar tarafından kiralık, satılık vs. gibi hiçbir şey asamaz, yazı yazamazlar, pano asamazlar, direk ve benzerlerini dikemezler ve bu bölümleri cam, pvc, ahşap, alüminyum vb. ile kapatamaz, camekanla veranda şekline sokamazlar, pergola vb. yaptıramazlar. Binanın dış görüntüsüne zarar verecek, mimari bütünlüğü bozacak herhangi bir uygulama yapılamaz. Onaysız ve izinsiz yapılan imalatın sökülerek yapının eski hale getirilmesi de ilgili kat maliki veya kiracının sorumluluğundadır.

c) Proje müellifi olan Sinpaş GYO A.Ş. ve Site Yönetiminin uygun gördüğü yerler dışında bir yere klima dış ünitesi monte edemezler. İlgili kat maliki veya kiracının, Site Yönetiminin onay vermemesine rağmen veya Site Yönetiminin bilgisi dışında klima dış ünitesi veya buna benzer herhangi bir ekipmanın dış cepheye monte edilmesi sonucu tüm yasal haklar saklı kalmak şartı ile, ilgili şahsın binanın dış cephe izolasyonuna veya boyalara veya başka bir bağımsız bölüm malikine veya site yönetimine vereceği zararlar buna sebebiyet veren bağımsız bölüm maliki tarafından karşılanır. Onaysız ve izinsiz yapılan imalatın sökülerek yapının eski hale getirilmesi de ilgili kat maliki veya kiracının sorumluluğundadır.

ç) Bağımsız bölüm malik ve kiracıları, kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar, kullandıramazlar. Bu şekilde kullanılmasına imkân verecek kiralama ve tahsis işlemleri yapamazlar.

d) Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vb. şeyler silkeleyemezler, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar, balkon-pencere içlerinde kuşlara yem veremezler, kedi köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek maddelerini pencereden atamazlar. Kurutmak maksadıyla da olsa çamaşır balkonlarının haricinde, binaların dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar.

e) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar.

f) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerini, gösterilen kullanım biçimi dışında, başka hiçbir maksat için kullanamazlar, başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar, satamazlar.

g) Kat Mülkiyeti kütüğünde mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerini, hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi, sinema, tiyatro, kahvehane, kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs. gibi eğlence yerleri ile, sendika, dernek, resmi daire, kurshane, lokanta, pastane vs. gibi ve imalathane, boyahane, temizleyici, dükkan, galeri, butik vs. gibi işyerleri, spor, bale, moda salonu, kuaför salonu, kreş, çocuk yuvası gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar. Meskenler büro (Doktor, Avukat, Muhasebe vs.) için dahi olsa kullanım amacı (mesken) dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. Meskenlerde hangi maksatla olursa olsun kurs açılamaz. Bu bağımsız bölümler münhasıran mesken olarak kullanılır. Her ne nam altında olursa olsun işyeri olarak
kullanılamaz, düzenlenemez, tabela asılamaz. Kat mülkiyeti kütüğünde işyeri olarak tescil edilmiş bağımsız bölümler ise, yanıcı ve patlayıcı malzemelerin kullanıldığı, depolandığı, veya gürültülü imalatların yapıldığı imalathane, boyahane, vs. ticarethaneler olarak kullanılamazlar veya kiralanamazlar. Ayrıca talebe yurdu, yaşlılar yurdu, pansiyon dernek, kumarhane, veya benzeri işyerleri açılamaz ve ahlaka ve adaba aykırı olarak kullanılamazlar. Bu ve benzeri tür bir işyerinin açılmasına izin veren bir karar Toplu Yapı Merkez Yönetim Kurulunca veya Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca alınamaz ve uygulanamaz.

h) Site çevresi çevrili olup, giriş-çıkış tek veya daha fazla noktadan kontrollü olarak sağlanacaktır. Bu nokta, site güvenlik görevlilerince 24 saat koruma ve denetim altında tutulacaktır.

ı) Bağımsız bölümlerde köpek vs. hayvan beslenmesi, ancak komşuluk hukuku ve hüsniyet kaidelerine aykırı olmamak, bahçede veya site ortak yerlerinde veya bağımsız bölüm balkonlarında bu hayvanları bulundurmamak, bağlamamak, serbest bırakmamak, tasmasız gezdirmemek şartı ile mümkündür. Bu konuda ana şart bu gibi hayvanların gerek Blok Yapılar’da, gerek ana taşınmazda ve gerekse Toplu Yapıdaki diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemek ve ortak alanlara zarar vermemektir. Aksi takdirde bu gibi hayvanları bulunduramazlar. Köpek, kedi vb. hayvanların hangi şartlarda, sitenin hangi bölgelerinde gezdirilebileceğini, bulundurulabileceğini belirlemeye Site Yönetimi yetkilidir.

i) Bağımsız bölüm malikleri, hiçbir şekilde, çatıya, balkonlara, dış cepheye, bahçe alanlarına veya buna benzer yerlere Site Yönetimince konulan mevcut çanak antenler dışında farklı veya ilave çanak antenleri, telsiz antenleri, TV antenleri, takamazlar, Türk Bayrağı dışında bayrak flama, reklam panosu veya ilan asamazlar.

j) Bağımsız bölümleriyle, eklenti ve ortak yerlerde patlayıcı veya pis kokulu veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar ve diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapamaz, toz çıkartıcı çalışmalarda bulunamazlar.

k) Bağımsız bölüm malikleri sitede ikamet eden diğer komşularının rahat ve huzurlarını temin maksadı ile resmi tatil günlerinde konutlarında dekorasyon, tadilat veya tamirat gibi çalışmalar yapamazlar.

l) Bağımsız bölümlerde, Türkiye Sigorta Yangın tarifesinde “Bina içinde fiyat zammı” gerektirecek “Yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette” olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır.

m) Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve zararı gidermesi zorunludur.

n) Misya Club Sosyal Tesis’e ait her türlü işletme ve amortisman giderlerinin Site Yönetimi bütçesinden karşılanarak Sosyal Tesis’in SİTE YÖNETİCİLİĞİ tarafından işletilmesi durumunda; Site Yönetimi, Sinpaş Gyo Aqua City 2010 Toplu Yapı site sakinlerinin misafirlerinin site ortak havuzunu kullanımını talep etmesi durumunda, hafta içerisinde Site Yönetiminin belirleyeceği ücret karşılığında kapalı yüzme havuzundan faydalanılmasına imkan sağlayabilir. Bu tutar Site Yönetimince arttırılabilir. Havuz mekânlarının kapasitenin üstünde dolması halinde boşalma oluncaya kadar havuz kapanır. Kişi sınırlamasına yönetim karar verir.

o) Kat malikleri, kapalı yüzme havuzunun, spor tesislerinin, açık otoparkların, çöp alanlarının, çocuk oyun alanlarının, sosyal ve rekreasyon tesislerinin, yürüyüş alanlarının ve bu birimlerin eklentilerinin vb. Toplu Yapı’ya ait ortak yapı ve ortak şeylerin kendi blok yapısında olduğundan bahisle Sinpaş Gyo Aqua City 2010 Toplu Yapıyı oluşturan diğer bağımsız bölümlerinin kullanımını engelleyemez. Bu birimlerin kendi blok yapı/yapılarında bulunan bağımsız bölüm malikleri Sinpaş Gyo Aqua City 2010 Toplu Yapının diğer bağımsız bölümleri lehine bu haklarından feragat etmişlerdir. Aynı şekilde diğer bağımsız bölüm sahipleri de bu birimlerin kendi blok yapı ve yapılarında olmadığını öne sürerek bu birimlerin genel giderine katılmaktan imtina edemez. Bu birimler ve eklentileri Sinpaş Gyo Aqua City 2010 Toplu Yapının ortak alanları, şeyleri olarak kabul edilmiş olup, tek parsele ait veya kamuya terk edilmiş olsa dahi bakım, koruma, yenileme, geliştirme vb. her türlü giderleri Sinpaş Gyo Aqua City 2010 Toplu Yapıyı oluşturan tüm bağımsız bölümlerin dolayısıyla Site Yönetiminin sorumluluğundadır.

ö) Ticaret Bloğundaki bağımsız bölüm sahipleri sosyal tesisi kullanamazlar ve sosyal tesis giderlerine katılmazlar.

p) Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlar ile Site Yönetim planında, Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri kiracılarına Site Yönetim planından bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ait hüküm koymak zorundadırlar.

r) Resmi onaylı proje haricinde, site genelinde ve bağımsız bölümlerde yapılmak istenecek her türlü tadilat ve değişiklikler ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilecektir. Proje müellifi Sinpaş GYO A.Ş.’nin onayı ile uygulanabilecektir.