Sinpaş Gyo Aqua City 2010 ortak yeşil alanlarının bakım ve idamesi Toplu Yapı Site yönetimi tarafından hazırlanan yıllık, aylık ve haftalık programlar ve teknik şartname doğrultusunda ilgili peyzaj bakım firmalarınca yürütülmektedir. Peyzaj uygulamaları Site Yönetimi tarafından denetlenmektedir. Ortak alanlarda bulunan peyzaj adalarına mevsimlik veya kalıcı çiçekler ekilmektedir. Kat maliklerimizin kullanımlarına tahsisli zemin kat bahçeler sitenin genel görünümünü etkilediğinden, kat malikleri mevcut peyzaj projesinden farklı bir uygulama yapamazlar. Hobby bahçeleri ilgili bağımsız bölümün eklentisi durumundadır ve ilgili bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilmiştir. Konut teslimi sonrasında bakım sorumluluğu bağımsız bölüm malikine aittir.